Jogger.pl


Regulamin

 1. Przed założeniem konta w serwisie Jogger.pl należy przeczytać poniższy regulamin. Założenie konta jest jednoczesnym potwierdzeniem zapoznania się z treścią poniższego regulaminu i wyrażeniem zgody na wszystkie punkty.

 2. Konto nieużytkowane przez 6 miesięcy i przy braku reakcji na 3-krotne powiadomienia może zostać skasowane. Aby zachować konto, wystarczy raz za pół roku dodać wpis lub zalogować się w serwisie.

 3. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia bez ostrzeżenia oraz refundacji kosztów aktywacji konta w przypadku:

  • prób wykorzystywania konta niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, a w szczególności łamania zasad netykiety sieciowej lub działania na szkodę innych Użytkowników (np. prowadzenia akcji rozsyłania treści reklamowych),

  • umieszczania obraźliwych wpisów lub komentarzy, treści o zawartości pornograficznej, rasistowskiej lub niezgodnej z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi lub obyczajowymi,

  • naruszenia prawa autorskiego,

  • świadomego lub nieświadomego powodowania niestabilności systemu i usług związanych z serwisem za pomocą mechanizmów informatycznych,

  • trollingu, również w komentarzach u innych użytkowników serwisu,

  • wykorzystywania poziomu zerowego do reklamowania innych stron,

  • inne działania Użytkownika, które zostaną uznane za szkodliwe dla serwisu.

 4. Administrator serwisu Jogger.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

  • materiały umieszczane na stronach Użytkowników, jak również za poglądy i opinie na nich wyrażone,

  • skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Użytkownika,

  • przerwy w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych np.: konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu,

  • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora serwisu.

 5. Administrator serwisu Jogger.pl zastrzega sobie prawo do:

  • ograniczenia funkcjonalności np. zablokowania Użytkownikowi możliwości prezentowania wpisów na stronie głównej serwisu (zwłaszcza w przypadku "TaKiCh FpIsóW" lub umieszczania fragmentów wpisów, których pełna treść jest dostępna w innym serwisie po kliknięciu "czytaj dalej"),

  • zablokowania możliwości publikowania w podserwisie techblog.pl w przypadku umieszczania na nim treści niezgodnych z jego przeznaczeniem,

  • wprowadzania zmian w obrębie niniejszego regulaminu w dowolnym czasie bez wcześniejszego informowania o tym,

  • zaprzestania świadczenia usług bez powiadomienia Użytkowników serwisu.

 6. Konto na Jogger.pl, a treści reklamowe:

  • Reklamy kontekstowe typu Google AdSense oraz bannery są dozwolone,

  • W przypadku wykrycia reklamy natrętnej ( np. wyskakujące okienka, flash zakrywający treści umieszczone pod spodem ) dostęp do strony głównej serwisu zostanie zablokowany,

 7. Jogger nie jest firmą, tylko systemem robionym hobbystycznie w wolnym czasie. Administrator nie ma zamiaru tracić nerwów i we wszystkich kwestiach spornych ma ostateczne zdanie.

 8. Wszelkie uwagi dotyczące działania serwisu oraz inne związane z serwisem Jogger.pl należy kierować do Administratora za pomocą formularza kontaktowego.

Wróć do strony głównej.